Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/plugins/system/xcalendar.php on line 200

Notice: Undefined offset: 163 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 77

Notice: Trying to get property of non-object in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 77

Notice: Undefined offset: 163 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 84

Notice: Trying to get property of non-object in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 84

Notice: Undefined offset: 163 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 85

Notice: Trying to get property of non-object in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/components/com_sh404sef/meta_ext/com_virtuemart.php on line 85
Sản phẩm


Danh mục sản phẩm


Notice: Undefined variable: PMenuID in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_vm_menu/mod_vm_menu.php on line 6


Sản phẩm mới nhất

Trang chủ >> Sản phẩm

Thông tin: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Lỗi: Sản phẩm bạn yêu cầu không thấy
Last Updated: Monday, 25 September 2017 02:52

Giỏ hàng của bạn

VirtueMart Giỏ của bạn chưa có hàng.

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ trực tuyến


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_pah_yahoo/helper.php on line 20

Phụ trách kinh doanh SĐT:0436615399

Phụ trách kinh doanh SĐT:01643767888

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay139
mod_vvisit_counterTất cả3330332

•Hiện có•: •125 khách• •Trực tuyến•
Hôm nay:25 •Tháng 9•, 2017

siêu thị bếp gas giá rẻ .vn

Địa chỉ: Số nhà 41 - Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

số 114 ngõ 351 đường lĩnh nam - hoàng mai - hà nội

số 163 đường trần nhân tông ,kon tum

Điện thoại : 0436615399

Di động: 01643767888

Website : sieuthibepgasgiare.vn

 

 

•Thông tin cá nhân•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.056 seconds, 7.05 MB
Application afterRoute: 0.134 seconds, 13.28 MB
Application afterDispatch: 0.189 seconds, 20.30 MB
Application afterRender: 2.694 seconds, 37.03 MB

•Bộ nhớ sử dụng•

39220952

•2453 các truy vấn đã được ghi lại•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k8cdbgg87tonrll5pn1bqbkds4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506307076' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k8cdbgg87tonrll5pn1bqbkds4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'k8cdbgg87tonrll5pn1bqbkds4','1506307976','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'option=com\_virtuemart&Itemid=56&category\_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product\_details&product\_id=1161&vmcchk=1&Itemid=56%' OR sefurl LIKE 'option=com\_virtuemart&Itemid=56&category\_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product\_details&product\_id=1161&vmcchk=1&Itemid=56%'
 9. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'index.php?option=com\_virtuemart&Itemid=56&category\_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product\_details&product\_id=1161&vmcchk=1&Itemid=56%' OR sefurl LIKE 'index.php?option=com\_virtuemart&Itemid=56&category\_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product\_details&product\_id=1161&vmcchk=1&Itemid=56%'
 10. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1161&vmcchk=1&Itemid=56'
 11. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1161&vmcchk=1'
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 14. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=163&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1161&vmcchk=1'
 15. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 16. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1161
 17. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 18. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 19. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 20. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 21. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 22. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 23. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 24. SELECT *
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1161
    AND `product_publish`='Y'
 25. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 26. SELECT user_info_id
    FROM `jos_vm_user_info`
    WHERE user_id='0'
    AND address_type='BT'
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 28. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.cart'
 29. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 31. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product, jos_vm_product_category_xref, jos_vm_category
    WHERE product_parent_id=''
    AND jos_vm_product.product_id=jos_vm_product_category_xref.product_id
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_s_desc=""
    ORDER BY jos_vm_product.product_id DESC
    LIMIT 0, 100
 32. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bình nóng lạnh gas owani'
 33. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1173'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 34. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1173'
 35. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 36. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 37. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 38. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 39. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1173'
 40. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 41. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1173
 42. SELECT c.category_name, c.category_id, x.category_parent_id
    FROM jos_vm_category AS c
   
    LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS x
    ON c.category_id = x.category_child_id;
 43. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1173'
 44. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1173'
 45. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1173
 46. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1173'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 47. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1173
 48. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 49. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1173'
 50. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 51. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 52. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 53. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 54. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 55. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 56. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 57. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1173&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26Atilde%3B%26not%3Bnh+n%26Atilde%3B%26sup3%3Bng+l%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bnh+gas+owani'
 58. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 59. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 20L'
 60. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1169'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 61. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1169'
 62. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1169%'
    AND published=1
 63. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 64. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 65. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 66. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1169'
 67. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 68. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1169
 69. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1169'
 70. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1169'
 71. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1169
 72. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1169'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 73. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1169
 74. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 75. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1169'
 76. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1169
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 77. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1169
 78. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 79. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ 20L'
 80. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1168'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 81. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1168'
 82. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1168%'
    AND published=1
 83. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 84. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 85. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 86. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1168'
 87. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 88. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1168
 89. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1168'
 90. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1168'
 91. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1168
 92. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1168'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 93. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1168
 94. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 95. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1168'
 96. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1168
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 97. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1168
 98. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ PRO 15L'
 99. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1167'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 100. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1167'
 101. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1167%'
    AND published=1
 102. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 103. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 104. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 105. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1167'
 106. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 107. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1167
 108. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1167'
 109. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1167'
 110. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1167
 111. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1167'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 112. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1167
 113. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 114. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1167'
 115. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1167
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 116. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1167
 117. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 15L'
 118. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1166'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 119. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1166'
 120. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1166%'
    AND published=1
 121. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 122. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 123. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 124. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1166'
 125. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 126. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1166
 127. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1166'
 128. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1166'
 129. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1166
 130. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1166'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 131. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1166
 132. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 133. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1166'
 134. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1166
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 135. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1166
 136. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ PRO 30L'
 137. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1165'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 138. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1165'
 139. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1165%'
    AND published=1
 140. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 141. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 142. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 143. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1165'
 144. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 145. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1165
 146. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1165'
 147. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1165'
 148. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1165
 149. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1165'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 150. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1165
 151. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 152. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1165'
 153. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1165
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 154. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1165
 155. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ 30L'
 156. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1164'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 157. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1164'
 158. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1164%'
    AND published=1
 159. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 160. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 161. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 162. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1164'
 163. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 164. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1164
 165. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1164'
 166. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1164'
 167. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1164
 168. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1164'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 169. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1164
 170. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 171. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1164'
 172. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1164
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 173. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1164
 174. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas đơn piogas'
 175. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1158'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 176. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1158'
 177. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1158%'
    AND published=1
 178. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 179. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 180. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 181. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1158'
 182. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 183. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1158
 184. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1158'
 185. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1158'
 186. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1158
 187. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1158'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 188. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1158
 189. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 190. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1158'
 191. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1158
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 192. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1158
 193. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp đôi kính piogas'
 194. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1157'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 195. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1157'
 196. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1157%'
    AND published=1
 197. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 198. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 199. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 200. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1157'
 201. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 202. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1157
 203. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1157'
 204. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1157'
 205. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1157
 206. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1157'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 207. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1157
 208. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 209. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1157'
 210. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1157
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 211. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1157
 212. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas piogas inox'
 213. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1156'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 214. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1156'
 215. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1156%'
    AND published=1
 216. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 217. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 218. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 219. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1156'
 220. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 221. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1156
 222. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1156'
 223. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1156'
 224. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1156
 225. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1156'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 226. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1156
 227. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 228. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1156'
 229. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1156
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 230. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1156
 231. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas men'
 232. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1155'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 233. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1155'
 234. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1155%'
    AND published=1
 235. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 236. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 237. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 238. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1155'
 239. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 240. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1155
 241. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1155'
 242. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1155'
 243. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1155
 244. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1155'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 245. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1155
 246. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 247. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1155'
 248. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1155
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 249. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1155
 250. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas'
 251. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1154'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 252. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1154'
 253. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1154%'
    AND published=1
 254. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 255. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 256. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 257. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1154'
 258. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 259. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1154
 260. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1154'
 261. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1154'
 262. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1154
 263. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1154'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 264. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1154
 265. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 266. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1154'
 267. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1154
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 268. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1154
 269. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bóng đèn piogas'
 270. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1153'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 271. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1153'
 272. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1153%'
    AND published=1
 273. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 274. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 275. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 276. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1153'
 277. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 278. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1153
 279. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1153'
 280. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1153'
 281. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1153
 282. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1153'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 283. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1153
 284. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 285. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1153'
 286. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1153
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 287. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1153
 288. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas men'
 289. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1152'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 290. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1152'
 291. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 292. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 293. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 294. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 295. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1152'
 296. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 297. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1152
 298. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1152'
 299. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1152'
 300. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1152
 301. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1152'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 302. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1152
 303. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 304. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1152'
 305. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 306. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 307. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 308. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 309. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 310. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 311. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1152&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+n%26Atilde%3B%26acute%3B%26Igrave%3B%80i+c%26AElig%3B%26iexcl%3Bm+biogas+men'
 312. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 313. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas INOX'
 314. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1151'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 315. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1151'
 316. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1151%'
    AND published=1
 317. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 318. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 319. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 320. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1151'
 321. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 322. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1151
 323. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1151'
 324. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1151'
 325. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1151
 326. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1151'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 327. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1151
 328. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 329. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1151'
 330. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1151
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 331. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1151
 332. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nước nóng Biogas'
 333. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1150'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 334. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1150'
 335. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1150%'
    AND published=1
 336. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 337. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 338. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 339. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1150'
 340. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 341. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1150
 342. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1150'
 343. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1150'
 344. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1150
 345. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1150'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 346. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1150
 347. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 348. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1150'
 349. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1150
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 350. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1150
 351. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che ban công'
 352. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1149'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 353. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1149'
 354. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1149%'
    AND published=1
 355. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 356. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 357. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 358. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1149'
 359. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 360. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1149
 361. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1149'
 362. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1149'
 363. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1149
 364. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1149'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 365. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1149
 366. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 367. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1149'
 368. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1149
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 369. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1149
 370. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che nắng mưa'
 371. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1148'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 372. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1148'
 373. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 374. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 375. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 376. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 377. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1148'
 378. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 379. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1148
 380. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1148'
 381. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1148'
 382. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1148
 383. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1148'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 384. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1148
 385. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 386. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1148'
 387. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 388. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 389. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 390. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 391. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 392. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 393. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1148&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bt+che+n%26aacute%3B%26ordm%3B%26macr%3Bng+m%26AElig%3B%26deg%3Ba'
 394. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 395. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='dàn phơi hòa phát'
 396. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1147'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 397. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1147'
 398. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1147%'
    AND published=1
 399. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 400. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 401. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 402. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1147'
 403. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 404. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1147
 405. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1147'
 406. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1147'
 407. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1147
 408. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1147'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 409. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1147
 410. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 411. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1147'
 412. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1147
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 413. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1147
 414. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='lưới an toàn bảo vệ gia đình bạn'
 415. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1146'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 416. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1146'
 417. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 418. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 419. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 420. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 421. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1146'
 422. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 423. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1146
 424. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1146'
 425. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1146'
 426. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1146
 427. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1146'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 428. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1146
 429. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 430. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1146'
 431. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 432. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 433. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 434. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 435. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 436. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 437. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1146&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+l%26AElig%3B%26deg%3B%26aacute%3B%26raquo%3B%9Bi+an+to%26Atilde%3B%26nbsp%3Bn+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26pound%3Bo+v%26aacute%3B%26raquo%3B%87+gia+%26Auml%3B%91%26Atilde%3B%26not%3Bnh+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bn'
 438. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 439. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Giàn Phơi Quần Áo'
 440. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1145'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 441. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1145'
 442. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1145%'
    AND published=1
 443. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 444. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 445. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 446. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1145'
 447. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 448. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1145
 449. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1145'
 450. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1145'
 451. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1145
 452. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1145'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 453. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1145
 454. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 455. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1145'
 456. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1145
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 457. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1145
 458. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn'
 459. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1144'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 460. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1144'
 461. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1144%'
    AND published=1
 462. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 463. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 464. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 465. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1144'
 466. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 467. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1144
 468. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1144'
 469. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1144'
 470. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1144
 471. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1144'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 472. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1144
 473. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 474. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1144'
 475. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1144
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 476. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1144
 477. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn cửa sổ'
 478. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1143'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 479. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1143'
 480. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1143%'
    AND published=1
 481. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 482. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 483. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 484. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1143'
 485. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 486. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1143
 487. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1143'
 488. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1143'
 489. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1143
 490. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1143'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 491. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1143
 492. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 493. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1143'
 494. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1143
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 495. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1143
 496. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn ban công'
 497. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1142'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 498. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1142'
 499. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1142%'
    AND published=1
 500. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 501. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 502. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 503. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1142'
 504. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 505. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1142
 506. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1142'
 507. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1142'
 508. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1142
 509. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1142'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 510. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1142
 511. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 512. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1142'
 513. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1142
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 514. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1142
 515. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U809'
 516. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1141'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 517. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1141'
 518. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1141%'
    AND published=1
 519. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 520. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 521. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 522. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1141'
 523. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 524. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1141
 525. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1141'
 526. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1141'
 527. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1141
 528. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1141'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 529. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1141
 530. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 531. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1141'
 532. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1141
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 533. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1141
 534. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U907'
 535. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1140'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 536. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1140'
 537. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1140%'
    AND published=1
 538. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 539. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 540. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 541. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1140'
 542. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 543. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1140
 544. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1140'
 545. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1140'
 546. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1140
 547. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1140'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 548. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1140
 549. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 550. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1140'
 551. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1140
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 552. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1140
 553. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U609'
 554. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1139'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 555. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1139'
 556. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1139%'
    AND published=1
 557. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 558. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 559. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 560. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1139'
 561. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 562. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1139
 563. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1139'
 564. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1139'
 565. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1139
 566. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1139'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 567. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1139
 568. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 569. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1139'
 570. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1139
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 571. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1139
 572. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U607'
 573. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1138'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 574. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1138'
 575. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1138%'
    AND published=1
 576. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 577. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 578. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 579. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1138'
 580. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 581. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1138
 582. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1138'
 583. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1138'
 584. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1138
 585. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1138'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 586. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1138
 587. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 588. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1138'
 589. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1138
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 590. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1138
 591. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U509'
 592. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1137'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 593. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1137'
 594. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1137%'
    AND published=1
 595. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 596. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 597. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 598. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1137'
 599. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 600. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1137
 601. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1137'
 602. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1137'
 603. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1137
 604. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1137'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 605. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1137
 606. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 607. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1137'
 608. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1137
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 609. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1137
 610. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U507'
 611. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1136'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 612. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1136'
 613. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1136%'
    AND published=1
 614. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 615. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 616. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 617. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1136'
 618. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 619. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1136
 620. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1136'
 621. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1136'
 622. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1136
 623. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1136'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 624. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1136
 625. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 626. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1136'
 627. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1136
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 628. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1136
 629. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27S'
 630. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1135'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 631. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1135'
 632. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1135%'
    AND published=1
 633. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 634. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 635. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 636. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1135'
 637. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 638. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1135
 639. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1135'
 640. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1135'
 641. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1135
 642. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1135'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 643. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1135
 644. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 645. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1135'
 646. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1135
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 647. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1135
 648. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27B'
 649. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1134'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 650. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1134'
 651. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1134%'
    AND published=1
 652. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 653. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 654. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 655. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1134'
 656. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 657. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1134
 658. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1134'
 659. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1134'
 660. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1134
 661. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1134'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 662. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1134
 663. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 664. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1134'
 665. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1134
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 666. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1134
 667. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26S'
 668. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1133'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 669. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1133'
 670. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 671. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 672. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 673. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 674. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1133'
 675. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 676. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1133
 677. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1133'
 678. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1133'
 679. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1133
 680. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1133'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 681. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1133
 682. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 683. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1133'
 684. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 685. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 686. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 687. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 688. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 689. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 690. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1133&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+M%26Atilde%3B%26iexcl%3By+h%26Atilde%3B%26ordm%3Bt+m%26Atilde%3B%26sup1%3Bi+Uber+U26S'
 691. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 692. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26B'
 693. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1132'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 694. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1132'
 695. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1132%'
    AND published=1
 696. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 697. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 698. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 699. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1132'
 700. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 701. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1132
 702. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1132'
 703. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1132'
 704. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1132
 705. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1132'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 706. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1132
 707. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 708. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1132'
 709. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1132
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 710. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1132
 711. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA-708SS'
 712. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1131'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 713. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1131'
 714. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1131%'
    AND published=1
 715. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 716. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 717. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 718. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1131'
 719. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 720. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1131
 721. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1131'
 722. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1131'
 723. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1131
 724. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1131'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 725. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1131
 726. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 727. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1131'
 728. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1131
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 729. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1131
 730. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA 608SS'
 731. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1130'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 732. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1130'
 733. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1130%'
    AND published=1
 734. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 735. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 736. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 737. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1130'
 738. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 739. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1130
 740. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1130'
 741. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1130'
 742. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1130
 743. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1130'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 744. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1130
 745. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 746. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1130'
 747. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1130
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 748. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1130
 749. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88A'
 750. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1129'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 751. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1129'
 752. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1129%'
    AND published=1
 753. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 754. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 755. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 756. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1129'
 757. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 758. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1129
 759. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1129'
 760. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1129'
 761. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1129
 762. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1129'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 763. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1129
 764. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 765. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1129'
 766. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1129
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 767. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1129
 768. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88'
 769. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1128'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 770. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1128'
 771. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1128%'
    AND published=1
 772. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 773. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 774. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 775. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1128'
 776. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 777. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1128
 778. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1128'
 779. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1128'
 780. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1128
 781. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1128'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 782. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1128
 783. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 784. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1128'
 785. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1128
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 786. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1128
 787. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi ebox EB-870M'
 788. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1127'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 789. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1127'
 790. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1127%'
    AND published=1
 791. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 792. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 793. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 794. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1127'
 795. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 796. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1127
 797. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1127'
 798. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1127'
 799. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1127
 800. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1127'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 801. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1127
 802. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 803. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1127'
 804. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1127
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 805. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1127
 806. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-870'
 807. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1126'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 808. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1126'
 809. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1126%'
    AND published=1
 810. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 811. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 812. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 813. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1126'
 814. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 815. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1126
 816. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1126'
 817. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1126'
 818. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1126
 819. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1126'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 820. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1126
 821. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 822. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1126'
 823. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1126
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 824. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1126
 825. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-870S'
 826. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1125'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 827. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1125'
 828. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1125%'
    AND published=1
 829. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 830. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 831. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 832. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1125'
 833. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 834. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1125
 835. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1125'
 836. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1125'
 837. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1125
 838. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1125'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 839. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1125
 840. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 841. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1125'
 842. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1125
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 843. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1125
 844. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox E-2070WR'
 845. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1124'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 846. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1124'
 847. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1124%'
    AND published=1
 848. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 849. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 850. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 851. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1124'
 852. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 853. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1124
 854. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1124'
 855. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1124'
 856. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1124
 857. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1124'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 858. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1124
 859. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506307976' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 860. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1124'
 861. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1124
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 862. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1124
 863. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox E-2070W'
 864. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1123'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 865. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM