Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/plugins/system/xcalendar.php on line 200
Bếp điện từ | Bếp Gas Việt | Bếp Gas | Bếp Gas Dương | Bếp Gas Âm | Bếp Gas gi


Danh mục sản phẩm


Notice: Undefined variable: PMenuID in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_vm_menu/mod_vm_menu.php on line 6


Sản phẩm mới nhất

Trang chủ >> Sản phẩm >> Bếp điện từ

Thông tin: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Last Updated: Monday, 25 September 2017 02:54

Giỏ hàng của bạn

VirtueMart Giỏ của bạn chưa có hàng.

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ trực tuyến


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_pah_yahoo/helper.php on line 20

Phụ trách kinh doanh SĐT:0436615399

Phụ trách kinh doanh SĐT:01643767888

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay154
mod_vvisit_counterTất cả3330347

•Hiện có•: •140 khách• •Trực tuyến•
Hôm nay:25 •Tháng 9•, 2017

siêu thị bếp gas giá rẻ .vn

Địa chỉ: Số nhà 41 - Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

số 114 ngõ 351 đường lĩnh nam - hoàng mai - hà nội

số 163 đường trần nhân tông ,kon tum

Điện thoại : 0436615399

Di động: 01643767888

Website : sieuthibepgasgiare.vn

 

 

•Thông tin cá nhân•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.066 seconds, 7.05 MB
Application afterRoute: 0.120 seconds, 10.89 MB
Application afterDispatch: 0.288 seconds, 21.11 MB
Application afterRender: 2.856 seconds, 37.66 MB

•Bộ nhớ sử dụng•

39872872

•2501 các truy vấn đã được ghi lại•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l6a471074hcuq34e1ujdbqcpj5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506307160' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l6a471074hcuq34e1ujdbqcpj5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'l6a471074hcuq34e1ujdbqcpj5','1506308060','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'vmchk/bep-dien-hong-ngoai.html%' OR sefurl LIKE 'vmchk/bep-dien-hong-ngoai.html%'
 9. SELECT oldurl, newurl
    FROM jos_redirection
    WHERE oldurl = 'vmchk/bep-dien-hong-ngoai.html'
    ORDER BY rank ASC
    LIMIT 1
 10. UPDATE jos_redirection
    SET cpt=(cpt+1)
    WHERE `newurl` = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=112&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse&vmcchk=1'
    AND `oldurl` = 'vmchk/bep-dien-hong-ngoai.html'
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 15. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 16. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 17. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 18. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 19. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 20. SELECT COUNT(DISTINCT `jos_vm_product`.`product_sku`) AS num_rows
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=112
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
 21. SELECT category_id, category_name
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='112'
 22. SELECT category_id, category_description
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='112'
 23. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='112'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=113%'
    AND published=1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 26. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=113&lang=vi&page=shop.browse'
 27. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 28. SELECT c.category_name, c.category_id, x.category_parent_id
    FROM jos_vm_category AS c
   
    LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS x
    ON c.category_id = x.category_child_id;
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=149%'
    AND published=1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 31. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=149&lang=vi&page=shop.browse'
 32. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 33. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=149&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 34. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=114%'
    AND published=1
 35. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 36. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=114&lang=vi&page=shop.browse'
 37. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 38. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=140%'
    AND published=1
 39. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 40. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=140&lang=vi&page=shop.browse'
 41. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 42. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=140&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 43. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=127%'
    AND published=1
 44. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 45. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=127&lang=vi&page=shop.browse'
 46. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 47. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=127&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 48. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=132%'
    AND published=1
 49. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 50. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=132&lang=vi&page=shop.browse'
 51. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 52. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=132&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 53. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=134%'
    AND published=1
 54. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 55. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=134&lang=vi&page=shop.browse'
 56. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 57. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=134&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 58. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=135%'
    AND published=1
 59. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 60. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=135&lang=vi&page=shop.browse'
 61. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 62. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=135&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 63. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=139%'
    AND published=1
 64. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 65. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=139&lang=vi&page=shop.browse'
 66. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 67. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=139&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 68. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='112'
    AND jos_vm_category.category_id='112'
 69. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=112%'
    AND published=1
 70. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 71. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=112&lang=vi&page=shop.browse'
 72. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 73. SELECT DISTINCT `product_name`,`products_per_row`,`category_browsepage`,`category_flypage`,`jos_vm_category`.`category_id`,
                                  `jos_vm_product`.`product_id`,`product_full_image`,`product_thumb_image`,`product_s_desc`,`product_parent_id`,`product_publish`,`product_in_stock`,`product_sku`, `product_url`,
                                  `product_weight`,`product_weight_uom`,`product_length`,`product_width`,`product_height`,`product_lwh_uom`,`product_in_stock`,`product_available_date`,`product_availability`,`jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=112
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 20
 74. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 75. SELECT user_info_id
    FROM `jos_vm_user_info`
    WHERE user_id='0'
    AND address_type='BT'
 76. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 77. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.cart'
 78. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 79. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 80. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product, jos_vm_product_category_xref, jos_vm_category
    WHERE product_parent_id=''
    AND jos_vm_product.product_id=jos_vm_product_category_xref.product_id
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_s_desc=""
    ORDER BY jos_vm_product.product_id DESC
    LIMIT 0, 100
 81. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bình nóng lạnh gas owani'
 82. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1173'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 83. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1173'
 84. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 85. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 86. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 87. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 88. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1173'
 89. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 90. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1173
 91. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1173'
 92. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1173'
 93. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1173
 94. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1173'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 95. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1173
 96. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 97. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1173'
 98. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 99. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 100. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 101. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 102. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 103. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 104. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 105. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1173&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26Atilde%3B%26not%3Bnh+n%26Atilde%3B%26sup3%3Bng+l%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bnh+gas+owani'
 106. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 107. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 20L'
 108. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1169'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 109. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1169'
 110. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1169%'
    AND published=1
 111. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 112. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 113. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 114. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1169'
 115. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 116. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1169
 117. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1169'
 118. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1169'
 119. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1169
 120. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1169'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 121. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1169
 122. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 123. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1169'
 124. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1169
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 125. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1169
 126. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 127. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ 20L'
 128. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1168'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 129. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1168'
 130. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1168%'
    AND published=1
 131. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 132. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 133. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 134. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1168'
 135. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 136. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1168
 137. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1168'
 138. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1168'
 139. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1168
 140. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1168'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 141. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1168
 142. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 143. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1168'
 144. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1168
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 145. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1168
 146. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ PRO 15L'
 147. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1167'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 148. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1167'
 149. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1167%'
    AND published=1
 150. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 151. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 152. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 153. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1167'
 154. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 155. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1167
 156. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1167'
 157. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1167'
 158. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1167
 159. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1167'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 160. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1167
 161. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 162. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1167'
 163. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1167
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 164. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1167
 165. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 15L'
 166. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1166'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 167. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1166'
 168. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1166%'
    AND published=1
 169. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 170. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 171. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 172. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1166'
 173. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 174. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1166
 175. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1166'
 176. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1166'
 177. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1166
 178. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1166'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 179. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1166
 180. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 181. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1166'
 182. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1166
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 183. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1166
 184. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ PRO 30L'
 185. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1165'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 186. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1165'
 187. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1165%'
    AND published=1
 188. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 189. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 190. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 191. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1165'
 192. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 193. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1165
 194. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1165'
 195. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1165'
 196. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1165
 197. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1165'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 198. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1165
 199. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 200. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1165'
 201. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1165
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 202. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1165
 203. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ 30L'
 204. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1164'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 205. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1164'
 206. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1164%'
    AND published=1
 207. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 208. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 209. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 210. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1164'
 211. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 212. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1164
 213. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1164'
 214. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1164'
 215. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1164
 216. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1164'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 217. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1164
 218. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 219. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1164'
 220. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1164
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 221. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1164
 222. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas đơn piogas'
 223. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1158'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 224. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1158'
 225. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1158%'
    AND published=1
 226. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 227. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 228. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 229. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1158'
 230. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 231. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1158
 232. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1158'
 233. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1158'
 234. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1158
 235. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1158'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 236. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1158
 237. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 238. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1158'
 239. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1158
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 240. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1158
 241. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp đôi kính piogas'
 242. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1157'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 243. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1157'
 244. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1157%'
    AND published=1
 245. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 246. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 247. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 248. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1157'
 249. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 250. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1157
 251. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1157'
 252. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1157'
 253. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1157
 254. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1157'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 255. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1157
 256. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 257. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1157'
 258. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1157
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 259. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1157
 260. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas piogas inox'
 261. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1156'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 262. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1156'
 263. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1156%'
    AND published=1
 264. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 265. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 266. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 267. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1156'
 268. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 269. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1156
 270. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1156'
 271. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1156'
 272. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1156
 273. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1156'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 274. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1156
 275. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 276. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1156'
 277. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1156
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 278. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1156
 279. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas men'
 280. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1155'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 281. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1155'
 282. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1155%'
    AND published=1
 283. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 284. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 285. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 286. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1155'
 287. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 288. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1155
 289. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1155'
 290. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1155'
 291. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1155
 292. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1155'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 293. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1155
 294. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 295. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1155'
 296. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1155
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 297. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1155
 298. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas'
 299. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1154'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 300. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1154'
 301. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1154%'
    AND published=1
 302. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 303. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 304. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 305. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1154'
 306. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 307. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1154
 308. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1154'
 309. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1154'
 310. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1154
 311. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1154'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 312. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1154
 313. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 314. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1154'
 315. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1154
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 316. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1154
 317. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bóng đèn piogas'
 318. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1153'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 319. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1153'
 320. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1153%'
    AND published=1
 321. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 322. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 323. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 324. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1153'
 325. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 326. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1153
 327. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1153'
 328. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1153'
 329. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1153
 330. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1153'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 331. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1153
 332. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 333. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1153'
 334. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1153
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 335. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1153
 336. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas men'
 337. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1152'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 338. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1152'
 339. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 340. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 341. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 342. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 343. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1152'
 344. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 345. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1152
 346. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1152'
 347. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1152'
 348. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1152
 349. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1152'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 350. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1152
 351. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 352. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1152'
 353. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 354. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 355. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 356. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 357. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 358. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 359. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1152&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+n%26Atilde%3B%26acute%3B%26Igrave%3B%80i+c%26AElig%3B%26iexcl%3Bm+biogas+men'
 360. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 361. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas INOX'
 362. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1151'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 363. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1151'
 364. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1151%'
    AND published=1
 365. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 366. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 367. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 368. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1151'
 369. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 370. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1151
 371. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1151'
 372. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1151'
 373. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1151
 374. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1151'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 375. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1151
 376. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 377. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1151'
 378. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1151
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 379. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1151
 380. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nước nóng Biogas'
 381. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1150'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 382. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1150'
 383. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1150%'
    AND published=1
 384. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 385. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 386. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 387. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1150'
 388. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 389. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1150
 390. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1150'
 391. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1150'
 392. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1150
 393. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1150'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 394. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1150
 395. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 396. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1150'
 397. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1150
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 398. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1150
 399. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che ban công'
 400. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1149'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 401. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1149'
 402. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1149%'
    AND published=1
 403. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 404. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 405. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 406. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1149'
 407. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 408. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1149
 409. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1149'
 410. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1149'
 411. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1149
 412. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1149'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 413. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1149
 414. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 415. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1149'
 416. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1149
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 417. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1149
 418. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che nắng mưa'
 419. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1148'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 420. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1148'
 421. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 422. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 423. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 424. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 425. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1148'
 426. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 427. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1148
 428. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1148'
 429. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1148'
 430. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1148
 431. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1148'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 432. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1148
 433. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 434. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1148'
 435. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 436. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 437. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 438. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 439. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 440. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 441. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1148&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bt+che+n%26aacute%3B%26ordm%3B%26macr%3Bng+m%26AElig%3B%26deg%3Ba'
 442. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 443. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='dàn phơi hòa phát'
 444. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1147'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 445. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1147'
 446. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1147%'
    AND published=1
 447. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 448. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 449. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 450. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1147'
 451. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 452. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1147
 453. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1147'
 454. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1147'
 455. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1147
 456. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1147'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 457. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1147
 458. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 459. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1147'
 460. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1147
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 461. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1147
 462. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='lưới an toàn bảo vệ gia đình bạn'
 463. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1146'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 464. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1146'
 465. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 466. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 467. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 468. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 469. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1146'
 470. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 471. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1146
 472. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1146'
 473. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1146'
 474. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1146
 475. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1146'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 476. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1146
 477. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 478. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1146'
 479. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 480. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 481. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 482. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 483. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 484. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 485. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1146&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+l%26AElig%3B%26deg%3B%26aacute%3B%26raquo%3B%9Bi+an+to%26Atilde%3B%26nbsp%3Bn+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26pound%3Bo+v%26aacute%3B%26raquo%3B%87+gia+%26Auml%3B%91%26Atilde%3B%26not%3Bnh+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bn'
 486. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 487. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Giàn Phơi Quần Áo'
 488. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1145'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 489. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1145'
 490. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1145%'
    AND published=1
 491. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 492. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 493. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 494. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1145'
 495. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 496. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1145
 497. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1145'
 498. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1145'
 499. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1145
 500. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1145'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 501. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1145
 502. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 503. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1145'
 504. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1145
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 505. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1145
 506. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn'
 507. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1144'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 508. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1144'
 509. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1144%'
    AND published=1
 510. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 511. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 512. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 513. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1144'
 514. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 515. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1144
 516. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1144'
 517. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1144'
 518. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1144
 519. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1144'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 520. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1144
 521. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 522. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1144'
 523. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1144
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 524. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1144
 525. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn cửa sổ'
 526. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1143'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 527. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1143'
 528. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1143%'
    AND published=1
 529. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 530. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 531. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 532. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1143'
 533. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 534. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1143
 535. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1143'
 536. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1143'
 537. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1143
 538. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1143'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 539. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1143
 540. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 541. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1143'
 542. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1143
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 543. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1143
 544. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn ban công'
 545. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1142'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 546. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1142'
 547. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1142%'
    AND published=1
 548. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 549. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 550. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 551. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1142'
 552. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 553. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1142
 554. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1142'
 555. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1142'
 556. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1142
 557. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1142'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 558. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1142
 559. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 560. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1142'
 561. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1142
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 562. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1142
 563. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U809'
 564. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1141'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 565. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1141'
 566. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1141%'
    AND published=1
 567. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 568. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 569. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 570. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1141'
 571. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 572. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1141
 573. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1141'
 574. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1141'
 575. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1141
 576. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1141'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 577. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1141
 578. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 579. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1141'
 580. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1141
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 581. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1141
 582. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U907'
 583. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1140'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 584. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1140'
 585. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1140%'
    AND published=1
 586. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 587. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 588. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 589. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1140'
 590. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 591. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1140
 592. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1140'
 593. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1140'
 594. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1140
 595. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1140'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 596. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1140
 597. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 598. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1140'
 599. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1140
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 600. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1140
 601. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U609'
 602. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1139'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 603. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1139'
 604. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1139%'
    AND published=1
 605. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 606. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 607. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 608. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1139'
 609. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 610. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1139
 611. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1139'
 612. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1139'
 613. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1139
 614. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1139'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 615. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1139
 616. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 617. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1139'
 618. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1139
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 619. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1139
 620. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U607'
 621. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1138'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 622. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1138'
 623. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1138%'
    AND published=1
 624. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 625. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 626. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 627. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1138'
 628. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 629. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1138
 630. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1138'
 631. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1138'
 632. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1138
 633. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1138'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 634. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1138
 635. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308060' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 636. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1138'
 637. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1138
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 638. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1138
 639. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U509'
 640. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1137'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 641. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1137'
 642. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1137%'
    AND published=1
 643. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 644. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 645. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 646. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1137'
 647. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 648. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1137
 649. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1137'
 650. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1137'
 651. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1137
 652. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1137'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 653. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1137
 654. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 655. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1137'
 656. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1137
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 657. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1137
 658. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U507'
 659. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1136'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 660. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1136'
 661. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1136%'
    AND published=1
 662. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 663. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 664. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 665. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1136'
 666. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 667. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1136
 668. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1136'
 669. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1136'
 670. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1136
 671. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1136'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 672. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1136
 673. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 674. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1136'
 675. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1136
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 676. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1136
 677. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27S'
 678. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1135'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 679. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1135'
 680. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1135%'
    AND published=1
 681. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 682. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 683. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 684. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1135'
 685. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 686. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1135
 687. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1135'
 688. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1135'
 689. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1135
 690. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1135'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 691. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1135
 692. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 693. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1135'
 694. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1135
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 695. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1135
 696. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27B'
 697. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1134'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 698. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1134'
 699. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1134%'
    AND published=1
 700. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 701. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 702. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 703. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1134'
 704. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 705. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1134
 706. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1134'
 707. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1134'
 708. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1134
 709. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1134'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 710. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1134
 711. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 712. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1134'
 713. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1134
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 714. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1134
 715. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26S'
 716. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1133'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 717. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1133'
 718. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 719. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 720. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 721. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 722. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1133'
 723. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 724. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1133
 725. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1133'
 726. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1133'
 727. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1133
 728. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1133'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 729. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1133
 730. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 731. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1133'
 732. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 733. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 734. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 735. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 736. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 737. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 738. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1133&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+M%26Atilde%3B%26iexcl%3By+h%26Atilde%3B%26ordm%3Bt+m%26Atilde%3B%26sup1%3Bi+Uber+U26S'
 739. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 740. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26B'
 741. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1132'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 742. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1132'
 743. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1132%'
    AND published=1
 744. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 745. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 746. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 747. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1132'
 748. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 749. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1132
 750. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1132'
 751. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1132'
 752. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1132
 753. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1132'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 754. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1132
 755. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 756. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1132'
 757. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1132
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 758. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1132
 759. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA-708SS'
 760. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1131'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 761. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1131'
 762. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1131%'
    AND published=1
 763. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 764. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 765. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 766. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1131'
 767. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 768. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1131
 769. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1131'
 770. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1131'
 771. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1131
 772. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1131'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 773. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1131
 774. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 775. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1131'
 776. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1131
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 777. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1131
 778. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA 608SS'
 779. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1130'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 780. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1130'
 781. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1130%'
    AND published=1
 782. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 783. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 784. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 785. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1130'
 786. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 787. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1130
 788. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1130'
 789. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1130'
 790. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1130
 791. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1130'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 792. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1130
 793. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 794. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1130'
 795. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1130
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 796. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1130
 797. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88A'
 798. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1129'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 799. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1129'
 800. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1129%'
    AND published=1
 801. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 802. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 803. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 804. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1129'
 805. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 806. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1129
 807. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1129'
 808. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1129'
 809. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1129
 810. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1129'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 811. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1129
 812. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 813. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1129'
 814. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1129
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 815. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1129
 816. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88'
 817. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1128'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 818. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1128'
 819. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1128%'
    AND published=1
 820. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 821. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 822. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 823. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1128'
 824. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 825. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1128
 826. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1128'
 827. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1128'
 828. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1128
 829. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1128'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 830. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1128
 831. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 832. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1128'
 833. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1128
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 834. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1128
 835. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi ebox EB-870M'
 836. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1127'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 837. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1127'
 838. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1127%'
    AND published=1
 839. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 840. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 841. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 842. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1127'
 843. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 844. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1127
 845. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1127'
 846. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1127'
 847. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1127
 848. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1127'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 849. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1127
 850. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506308061' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1506296160' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 851. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1127'
 852. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1127
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 853. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1127
 854. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-870'
 855. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1126'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 856. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1126'
 857. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1126%'
    AND published=1
 858. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 859. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 860. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 861. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1126'
 862. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 863. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1126
 864. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1126'
 865. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1126'