Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/plugins/system/xcalendar.php on line 200
Điều hòa Funiki | Điều hòa | Bếp Gas Việt | Bếp Gas | Bếp Gas Dương | Bếp Gas Âm | Bếp Gas gi


Danh mục sản phẩm


Notice: Undefined variable: PMenuID in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_vm_menu/mod_vm_menu.php on line 6


Sản phẩm mới nhất

Trang chủ >> Sản phẩm >> Điều hòa >> Điều hòa Funiki

Thông tin: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Last Updated: Thursday, 21 September 2017 19:42

Giỏ hàng của bạn

VirtueMart Giỏ của bạn chưa có hàng.

Sản phẩm khuyến mại

Hỗ trợ trực tuyến


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bepgasvi/public_html/sieuthibepgasgiare.vn/modules/mod_pah_yahoo/helper.php on line 20

Phụ trách kinh doanh SĐT:0436615399

Phụ trách kinh doanh SĐT:01643767888

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay508
mod_vvisit_counterTất cả3328527

•Hiện có•: •252 khách• •Trực tuyến•
Hôm nay:21 •Tháng 9•, 2017

siêu thị bếp gas giá rẻ .vn

Địa chỉ: Số nhà 41 - Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

số 114 ngõ 351 đường lĩnh nam - hoàng mai - hà nội

số 163 đường trần nhân tông ,kon tum

Điện thoại : 0436615399

Di động: 01643767888

Website : sieuthibepgasgiare.vn

 

 

•Thông tin cá nhân•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 7.05 MB
Application afterRoute: 0.096 seconds, 10.89 MB
Application afterDispatch: 0.208 seconds, 21.09 MB
Application afterRender: 2.782 seconds, 37.55 MB

•Bộ nhớ sử dụng•

39792864

•2465 các truy vấn đã được ghi lại•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4uhfbantkqkg3tclirj57ds1a5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1506022054' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4uhfbantkqkg3tclirj57ds1a5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4uhfbantkqkg3tclirj57ds1a5','1506022954','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'vmchk/dieu-hoa-funiki.html%' OR sefurl LIKE 'vmchk/dieu-hoa-funiki.html%'
 9. SELECT oldurl, newurl
    FROM jos_redirection
    WHERE oldurl = 'vmchk/dieu-hoa-funiki.html'
    ORDER BY rank ASC
    LIMIT 1
 10. UPDATE jos_redirection
    SET cpt=(cpt+1)
    WHERE `newurl` = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=155&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse&vmcchk=1'
    AND `oldurl` = 'vmchk/dieu-hoa-funiki.html'
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 56)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 15. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 16. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 17. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 18. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 19. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 20. SELECT COUNT(DISTINCT `jos_vm_product`.`product_sku`) AS num_rows
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=155
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
 21. SELECT category_id, category_name
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='155'
 22. SELECT category_id, category_description
    FROM jos_vm_category
    WHERE category_id='155'
 23. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='155'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 24. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='155'
    AND jos_vm_category.category_id='155'
 25. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='152'
    AND jos_vm_category.category_id='152'
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=152%'
    AND published=1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 28. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=152&lang=vi&page=shop.browse'
 29. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 30. SELECT c.category_name, c.category_id, x.category_parent_id
    FROM jos_vm_category AS c
   
    LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS x
    ON c.category_id = x.category_child_id;
 31. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=152&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 32. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=155%'
    AND published=1
 33. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 34. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=155&lang=vi&page=shop.browse'
 35. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 36. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=155&lang=vi&limitstart=0&page=shop.browse'
 37. SELECT DISTINCT `product_name`,`products_per_row`,`category_browsepage`,`category_flypage`,`jos_vm_category`.`category_id`,
                                  `jos_vm_product`.`product_id`,`product_full_image`,`product_thumb_image`,`product_s_desc`,`product_parent_id`,`product_publish`,`product_in_stock`,`product_sku`, `product_url`,
                                  `product_weight`,`product_weight_uom`,`product_length`,`product_width`,`product_height`,`product_lwh_uom`,`product_in_stock`,`product_available_date`,`product_availability`,`jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=155
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 20
 38. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 56 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 39. SELECT user_info_id
    FROM `jos_vm_user_info`
    WHERE user_id='0'
    AND address_type='BT'
 40. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 41. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.cart'
 42. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 43. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.cart%'
    AND published=1
 44. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product, jos_vm_product_category_xref, jos_vm_category
    WHERE product_parent_id=''
    AND jos_vm_product.product_id=jos_vm_product_category_xref.product_id
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id
    AND jos_vm_product.product_publish='Y'
    AND jos_vm_product.product_s_desc=""
    ORDER BY jos_vm_product.product_id DESC
    LIMIT 0, 100
 45. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bình nóng lạnh gas owani'
 46. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1173'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 47. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1173'
 48. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 49. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 50. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 51. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 52. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1173'
 53. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 54. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1173
 55. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1173'
 56. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1173'
 57. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1173
 58. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1173'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 59. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1173
 60. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 61. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1173'
 62. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 63. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 64. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 65. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 66. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1173
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 67. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1173%'
    AND published=1
 68. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 69. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1173&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26Atilde%3B%26not%3Bnh+n%26Atilde%3B%26sup3%3Bng+l%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bnh+gas+owani'
 70. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 71. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 20L'
 72. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1169'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 73. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1169'
 74. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1169%'
    AND published=1
 75. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 76. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 77. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 78. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1169'
 79. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 80. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1169
 81. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1169'
 82. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1169'
 83. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1169
 84. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1169'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 85. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1169
 86. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 87. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1169'
 88. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1169
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 89. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1169
 90. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 91. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ 20L'
 92. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1168'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 93. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1168'
 94. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1168%'
    AND published=1
 95. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 96. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 97. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 98. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1168'
 99. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 100. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1168
 101. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1168'
 102. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1168'
 103. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1168
 104. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1168'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 105. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1168
 106. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 107. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1168'
 108. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1168
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 109. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1168
 110. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi HQ PRO 15L'
 111. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1167'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 112. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1167'
 113. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1167%'
    AND published=1
 114. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 115. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 116. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 117. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1167'
 118. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 119. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1167
 120. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1167'
 121. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1167'
 122. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1167
 123. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1167'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 124. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1167
 125. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 126. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1167'
 127. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1167
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 128. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1167
 129. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nóng lạnh Rossi TI 15L'
 130. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1166'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 131. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1166'
 132. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1166%'
    AND published=1
 133. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 134. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 135. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 136. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1166'
 137. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 138. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1166
 139. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1166'
 140. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1166'
 141. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1166
 142. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1166'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 143. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1166
 144. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 145. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1166'
 146. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1166
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 147. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1166
 148. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ PRO 30L'
 149. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1165'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 150. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1165'
 151. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1165%'
    AND published=1
 152. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 153. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 154. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 155. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1165'
 156. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 157. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1165
 158. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1165'
 159. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1165'
 160. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1165
 161. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1165'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 162. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1165
 163. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 164. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1165'
 165. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1165
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 166. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1165
 167. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI HQ 30L'
 168. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1164'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 169. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1164'
 170. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1164%'
    AND published=1
 171. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=165%'
    AND published=1
 172. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 173. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 174. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1164'
 175. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 176. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1164
 177. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1164'
 178. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=165&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1164'
 179. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1164
 180. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1164'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 181. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1164
 182. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 183. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1164'
 184. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1164
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 185. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1164
 186. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas đơn piogas'
 187. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1158'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 188. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1158'
 189. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1158%'
    AND published=1
 190. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 191. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 192. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 193. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1158'
 194. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 195. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1158
 196. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1158'
 197. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1158'
 198. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1158
 199. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1158'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 200. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1158
 201. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 202. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1158'
 203. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1158
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 204. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1158
 205. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp đôi kính piogas'
 206. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1157'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 207. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1157'
 208. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1157%'
    AND published=1
 209. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 210. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 211. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 212. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1157'
 213. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 214. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1157
 215. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1157'
 216. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1157'
 217. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1157
 218. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1157'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 219. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1157
 220. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 221. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1157'
 222. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1157
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 223. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1157
 224. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bếp gas piogas inox'
 225. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1156'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 226. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1156'
 227. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1156%'
    AND published=1
 228. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 229. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 230. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 231. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1156'
 232. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 233. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1156
 234. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1156'
 235. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1156'
 236. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1156
 237. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1156'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 238. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1156
 239. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 240. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1156'
 241. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1156
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 242. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1156
 243. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas men'
 244. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1155'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 245. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1155'
 246. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1155%'
    AND published=1
 247. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 248. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 249. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 250. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1155'
 251. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 252. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1155
 253. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1155'
 254. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1155'
 255. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1155
 256. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1155'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 257. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1155
 258. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 259. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1155'
 260. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1155
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 261. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1155
 262. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='đèn sưởi piogas'
 263. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1154'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 264. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1154'
 265. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1154%'
    AND published=1
 266. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 267. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 268. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 269. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1154'
 270. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 271. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1154
 272. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1154'
 273. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1154'
 274. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1154
 275. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1154'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 276. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1154
 277. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 278. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1154'
 279. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1154
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 280. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1154
 281. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bóng đèn piogas'
 282. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1153'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 283. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1153'
 284. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1153%'
    AND published=1
 285. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 286. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 287. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 288. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1153'
 289. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 290. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1153
 291. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1153'
 292. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1153'
 293. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1153
 294. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1153'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 295. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1153
 296. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 297. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1153'
 298. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1153
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 299. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1153
 300. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas men'
 301. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1152'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 302. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1152'
 303. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 304. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 305. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 306. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 307. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1152'
 308. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 309. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1152
 310. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1152'
 311. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1152'
 312. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1152
 313. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1152'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 314. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1152
 315. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 316. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1152'
 317. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 318. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 319. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 320. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1152
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 321. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1152%'
    AND published=1
 322. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 323. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1152&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+n%26Atilde%3B%26acute%3B%26Igrave%3B%80i+c%26AElig%3B%26iexcl%3Bm+biogas+men'
 324. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 325. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='nồi cơm biogas INOX'
 326. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1151'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 327. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1151'
 328. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1151%'
    AND published=1
 329. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=162%'
    AND published=1
 330. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 331. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 332. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1151'
 333. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 334. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1151
 335. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1151'
 336. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=162&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1151'
 337. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1151
 338. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1151'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 339. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1151
 340. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 341. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1151'
 342. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1151
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 343. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1151
 344. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Bình nước nóng Biogas'
 345. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1150'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 346. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1150'
 347. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1150%'
    AND published=1
 348. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=12%'
    AND published=1
 349. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 350. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 351. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1150'
 352. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 353. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1150
 354. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1150'
 355. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=12&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1150'
 356. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1150
 357. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1150'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 358. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1150
 359. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 360. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1150'
 361. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1150
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 362. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1150
 363. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che ban công'
 364. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1149'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 365. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1149'
 366. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1149%'
    AND published=1
 367. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 368. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 369. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 370. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1149'
 371. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 372. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1149
 373. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1149'
 374. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1149'
 375. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1149
 376. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1149'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 377. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1149
 378. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 379. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1149'
 380. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1149
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 381. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1149
 382. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='bạt che nắng mưa'
 383. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1148'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 384. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1148'
 385. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 386. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=161%'
    AND published=1
 387. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 388. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 389. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1148'
 390. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 391. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1148
 392. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1148'
 393. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=161&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1148'
 394. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1148
 395. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1148'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 396. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1148
 397. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 398. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1148'
 399. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 400. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 401. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 402. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1148
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 403. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1148%'
    AND published=1
 404. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 405. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1148&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bt+che+n%26aacute%3B%26ordm%3B%26macr%3Bng+m%26AElig%3B%26deg%3Ba'
 406. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 407. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='dàn phơi hòa phát'
 408. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1147'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 409. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1147'
 410. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1147%'
    AND published=1
 411. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 412. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 413. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 414. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1147'
 415. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 416. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1147
 417. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1147'
 418. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1147'
 419. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1147
 420. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1147'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 421. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1147
 422. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 423. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1147'
 424. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1147
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 425. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1147
 426. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='lưới an toàn bảo vệ gia đình bạn'
 427. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1146'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 428. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1146'
 429. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 430. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 431. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 432. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 433. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1146'
 434. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 435. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1146
 436. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1146'
 437. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1146'
 438. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1146
 439. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1146'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 440. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1146
 441. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022954' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 442. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1146'
 443. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 444. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 445. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 446. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1146
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 447. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1146%'
    AND published=1
 448. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 449. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1146&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+l%26AElig%3B%26deg%3B%26aacute%3B%26raquo%3B%9Bi+an+to%26Atilde%3B%26nbsp%3Bn+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26pound%3Bo+v%26aacute%3B%26raquo%3B%87+gia+%26Auml%3B%91%26Atilde%3B%26not%3Bnh+b%26aacute%3B%26ordm%3B%26iexcl%3Bn'
 450. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 451. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Giàn Phơi Quần Áo'
 452. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1145'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 453. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1145'
 454. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1145%'
    AND published=1
 455. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=159%'
    AND published=1
 456. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 457. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 458. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1145'
 459. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 460. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1145
 461. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1145'
 462. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=159&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1145'
 463. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1145
 464. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1145'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 465. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1145
 466. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 467. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1145'
 468. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1145
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 469. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1145
 470. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn'
 471. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1144'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 472. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1144'
 473. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1144%'
    AND published=1
 474. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 475. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 476. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 477. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1144'
 478. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 479. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1144
 480. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1144'
 481. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1144'
 482. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1144
 483. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1144'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 484. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1144
 485. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 486. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1144'
 487. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1144
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 488. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1144
 489. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn cửa sổ'
 490. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1143'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 491. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1143'
 492. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1143%'
    AND published=1
 493. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 494. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 495. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 496. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1143'
 497. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 498. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1143
 499. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1143'
 500. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1143'
 501. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1143
 502. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1143'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 503. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1143
 504. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 505. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1143'
 506. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1143
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 507. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1143
 508. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Lưới an toàn ban công'
 509. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1142'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 510. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1142'
 511. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1142%'
    AND published=1
 512. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=160%'
    AND published=1
 513. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 514. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 515. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1142'
 516. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 517. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1142
 518. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1142'
 519. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=160&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1142'
 520. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1142
 521. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1142'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 522. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1142
 523. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 524. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1142'
 525. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1142
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 526. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1142
 527. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U809'
 528. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1141'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 529. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1141'
 530. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1141%'
    AND published=1
 531. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 532. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 533. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 534. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1141'
 535. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 536. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1141
 537. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1141'
 538. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1141'
 539. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1141
 540. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1141'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 541. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1141
 542. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 543. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1141'
 544. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1141
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 545. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1141
 546. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U907'
 547. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1140'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 548. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1140'
 549. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1140%'
    AND published=1
 550. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 551. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 552. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 553. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1140'
 554. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 555. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1140
 556. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1140'
 557. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1140'
 558. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1140
 559. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1140'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 560. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1140
 561. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 562. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1140'
 563. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1140
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 564. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1140
 565. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U609'
 566. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1139'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 567. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1139'
 568. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1139%'
    AND published=1
 569. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 570. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 571. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 572. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1139'
 573. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 574. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1139
 575. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1139'
 576. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1139'
 577. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1139
 578. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1139'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 579. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1139
 580. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 581. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1139'
 582. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1139
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 583. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1139
 584. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi uber U607'
 585. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1138'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 586. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1138'
 587. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1138%'
    AND published=1
 588. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 589. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 590. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 591. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1138'
 592. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 593. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1138
 594. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1138'
 595. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1138'
 596. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1138
 597. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1138'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 598. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1138
 599. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 600. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1138'
 601. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1138
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 602. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1138
 603. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U509'
 604. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1137'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 605. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1137'
 606. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1137%'
    AND published=1
 607. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 608. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 609. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 610. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1137'
 611. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 612. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1137
 613. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1137'
 614. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1137'
 615. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1137
 616. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1137'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 617. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1137
 618. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 619. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1137'
 620. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1137
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 621. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1137
 622. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U507'
 623. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1136'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 624. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1136'
 625. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1136%'
    AND published=1
 626. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 627. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 628. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 629. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1136'
 630. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 631. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1136
 632. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1136'
 633. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1136'
 634. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1136
 635. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1136'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 636. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1136
 637. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 638. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1136'
 639. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1136
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 640. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1136
 641. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27S'
 642. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1135'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 643. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1135'
 644. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1135%'
    AND published=1
 645. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 646. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 647. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 648. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1135'
 649. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 650. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1135
 651. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1135'
 652. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1135'
 653. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1135
 654. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1135'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 655. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1135
 656. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 657. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1135'
 658. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1135
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 659. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1135
 660. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U27B'
 661. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1134'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 662. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1134'
 663. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1134%'
    AND published=1
 664. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 665. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 666. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 667. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1134'
 668. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 669. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1134
 670. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1134'
 671. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1134'
 672. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1134
 673. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1134'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 674. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1134
 675. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 676. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1134'
 677. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1134
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 678. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1134
 679. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26S'
 680. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1133'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 681. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1133'
 682. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 683. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 684. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 685. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 686. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1133'
 687. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 688. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1133
 689. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1133'
 690. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1133'
 691. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1133
 692. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1133'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 693. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1133
 694. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 695. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1133'
 696. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 697. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 698. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 699. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1133
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 700. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1133%'
    AND published=1
 701. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 702. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&lang=vi&page=shop.ask&product_id=1133&subject=G%E1%BB%8Di+%C4%91%E1%BB%83+bi%E1%BA%BFt+gi%C3%A1%3A+M%26Atilde%3B%26iexcl%3By+h%26Atilde%3B%26ordm%3Bt+m%26Atilde%3B%26sup1%3Bi+Uber+U26S'
 703. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 704. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Uber U26B'
 705. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1132'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 706. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1132'
 707. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1132%'
    AND published=1
 708. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=157%'
    AND published=1
 709. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 710. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 711. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1132'
 712. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 713. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1132
 714. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1132'
 715. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=157&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1132'
 716. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1132
 717. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1132'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 718. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1132
 719. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 720. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1132'
 721. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1132
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 722. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1132
 723. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA-708SS'
 724. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1131'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 725. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1131'
 726. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1131%'
    AND published=1
 727. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 728. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 729. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 730. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1131'
 731. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 732. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1131
 733. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1131'
 734. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1131'
 735. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1131
 736. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1131'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 737. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1131
 738. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 739. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1131'
 740. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1131
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 741. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1131
 742. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Batani BA 608SS'
 743. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1130'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 744. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1130'
 745. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1130%'
    AND published=1
 746. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=74%'
    AND published=1
 747. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 748. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 749. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1130'
 750. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 751. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1130
 752. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1130'
 753. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=74&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1130'
 754. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1130
 755. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1130'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 756. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1130
 757. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 758. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1130'
 759. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1130
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 760. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1130
 761. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88A'
 762. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1129'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 763. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1129'
 764. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1129%'
    AND published=1
 765. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 766. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 767. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 768. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1129'
 769. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 770. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1129
 771. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1129'
 772. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1129'
 773. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1129
 774. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1129'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 775. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1129
 776. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 777. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1129'
 778. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1129
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 779. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1129
 780. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-88'
 781. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1128'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 782. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1128'
 783. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1128%'
    AND published=1
 784. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 785. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 786. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 787. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1128'
 788. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 789. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1128
 790. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1128'
 791. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1128'
 792. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1128
 793. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1128'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 794. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1128
 795. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 796. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1128'
 797. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1128
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 798. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1128
 799. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi ebox EB-870M'
 800. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1127'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 801. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1127'
 802. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1127%'
    AND published=1
 803. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 804. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 805. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 806. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1127'
 807. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 808. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1127
 809. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1127'
 810. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1127'
 811. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1127
 812. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1127'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 813. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1127
 814. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 815. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1127'
 816. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1127
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 817. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1127
 818. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-870'
 819. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1126'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 820. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1126'
 821. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1126%'
    AND published=1
 822. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 823. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 824. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 825. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1126'
 826. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 827. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1126
 828. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1126'
 829. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1126'
 830. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1126
 831. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1126'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 832. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1126
 833. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 834. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1126'
 835. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1126
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 836. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1126
 837. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image, product_full_image,product_s_desc,product_desc
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Máy hút mùi Ebox EB-870S'
 838. SELECT jos_vm_category.category_id
    FROM jos_vm_category,jos_vm_product_category_xref
    WHERE product_id='1125'
    AND jos_vm_category.category_id = jos_vm_product_category_xref.category_id
 839. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='1125'
 840. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1125%'
    AND published=1
 841. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=156%'
    AND published=1
 842. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 843. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 844. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=1125'
 845. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 846. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 1125
 847. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '1125'
 848. SELECT oldurl
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=56&category_id=156&flypage=flypage.tpl&lang=vi&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=1125'
 849. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=1125
 850. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='1125'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 851. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=1125
 852. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1506022955' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1505950560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 853. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='1125'
 854. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=1125
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 855. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=1125
 856. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image